O projekcie

street

Fot. Michael Perez/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Współtworzymy kolekcję środkowoeuropejską w ramach największego na świecie cyfrowego repozytorium historii sztuki prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu.

Projekt umożliwia bezpłatne i trwałe publikowanie w internecie literatury naukowej (artykułów, czasopism i książek) według zasad otwartego dostępu, który gwarantuje dotarcie do dużej liczby czytelników. Każda praca jest archiwizowana pod stałym adresem oraz indeksowana przez popularne wyszukiwarki (np. Google, Google Scholar), a także różne bazy i programy, w tym m.in. Art Discovery Group Catalogue, „Publish or Perish”. W ciągu ostatniego roku heidelberskie zbiory online odnotowały ponad 5 mln odwiedzin ze 152 krajów.

Książki, artykuły i serie

street

Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005, red. Dobrosława Horzela, Adam Organisty, Kraków 2006 (Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie)

Książki i artykuły publikowane są jako kolekcja tematyczna ART-Dok Central and Eastern Europe, którą uzupełniają wybrane serie, w tym m.in. „Sztuka Kresów Wschodnich” oraz „Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie”. Sukcesywnie udostępniamy prace wybitnych historyków sztuki, m.in. takich jak:

Czasopisma

street

„Rocznik Historii Sztuki”, 37 (2002)

Ostatnie publikacje

Pytania i odpowiedzi

W jakich serwisach indeksowane są publikacje?

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu zapewnia indeksowanie m.in. w następujących serwisach:

Czy mogę ponownie opublikować materiały udostępnione w repozytorium?

Autor zachowuje wszelkie prawa do dysponowania swoimi utworami. Naukowcy, którzy publikują w ART-Dok, udzielają Bibliotece Uniwersyteckiej w Heidelbergu jednorazowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie publikowanych materiałów, co pozwala im w późniejszym czasie ponownie je wykorzystywać w dowolnym celu.

Jak cytować publikacje z repozytorium?

Materiały dostępne on-line można cytować tak samo jak publikacje drukowane. Każdy dokument w repozytorium otrzymuje Jednolitą Nazwę Zasobów (Uniform Resource Name, URN), która gwarantuje niepowtarzalną i trwałą identyfikację dokumentów elektronicznych, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Po linku powinno się podać datę dostępu.

Czy mogę modyfikować lub usunąć swoje publikacje? Jak długo będą dostępne on-line?

Staramy się nie modyfikować ani nie usuwać materiałów, aby – podobnie jak to się dzieje w przypadku publikacji drukowanych – zapewnić ich jak największą autentyczność i stabilność. Raz opublikowana praca może zostać usunięta na wyraźne życzenie autora. Jeśli chciałby on dokonać zmian, kolejna wersja zostanie zamieszczona jako oddzielny utwór, podobnie jak to ma miejsce w przypadku nowej edycji przy konwencjonalnym wydaniu drukiem. Będziemy dokładać wszelkich starań, by materiały mogły być przechowywane trwale; obecnie dajemy ograniczoną, 5-letnią gwarancję.

Jak się odbywa indeksowanie słów kluczowych?

Wszystkie publikacje są indeksowane z wykorzystaniem poddanych rygorom terminologicznym słowników słów kluczowych (Schlagwortnormdatei SWD) oraz Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (KDD). Indeksowanie według haseł przedmiotowych przeprowadzają pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu. Autorzy mogą zaproponować hasła przedmiotowe – dowolne lub oparte na zasobie słownika SWD. Ponadto materiały indeksuje się według: przedmiotu, kraju, rodzaju dokumentu oraz instytucji.

Jakie formaty plików są archiwizowane w repozytorium?

Preferowanym formatem jest PDF (Portable Document Format) z funkcją OCR (Optical Character Recognition), która pozwala na wyszukiwanie w zawartości publikacji dowolnych znaków. Z uwagi na dużą liczbę publikacji tekst wytwarzany przez programy do OCR nie jest poprawiany.

Jakiej technologii używa ART-Dok?

Repozytorium działa na wolnym oprogramowaniu EPrints – jednej z najczęściej stosowanych platform do tworzenia instytucjonalnych repozytoriów na świecie. Serwer zapewnia i utrzymuje Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu. Codziennym tworzeniem kopii zapasowej
materiałów udostępnianych on-line oraz bazy zajmuje się centralny system kopii zapasowych Uniwersytetu w Heidelbergu, zarządzany przez Uniwersyteckie Centrum Komputerowe.

Czy dostępny jest druk na życzenie?

O ile autor wyraził zgodę, w ramach usługi druk na życzenie (print on demand), może zostać przygotowany wydruk materiałów, który obsługuje Epubli. Wszystkie koszty ponosi zamawiający. Informacja o tym, czy dany dokument może zostać wydrukowany na życzenie, widnieje pod jego opisem bibliograficznym.

Partnerzy i mecenasi

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Narodowy Instytut Audiowizualny
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Sztuce
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytet Gdański Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytet Warszawski

Patronat medialny

Nowa Europa Wschodnia
Spotkania z Zabytkami

Użyteczne linki i lektury

street

Peter Suber, Otwarty dostęp, tłum.zbior., Warszawa 2014 (Biblioteka CEON)