O projekcie

street

Fot. Michael Perez/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Współtworzymy kolekcję środkowoeuropejską w ramach największego na świecie cyfrowego repozytorium historii sztuki prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu.

Projekt umożliwia bezpłatne i trwałe publikowanie w internecie literatury naukowej (artykułów, czasopism i książek) według zasad otwartego dostępu, który gwarantuje dotarcie do dużej liczby czytelników. Każda praca jest archiwizowana pod stałym adresem oraz indeksowana przez popularne wyszukiwarki (np. Google, Google Scholar), a także różne bazy i programy, w tym m.in. Art Discovery Group Catalogue, „Publish or Perish”. W ciągu ostatniego roku heidelberskie zbiory online odnotowały ponad 5 mln odwiedzin ze 152 krajów.

Książki, artykuły i serie

street

Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005, red. Dobrosława Horzela, Adam Organisty, Kraków 2006 (Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie)

Książki i artykuły publikowane są jako kolekcja tematyczna ART-Dok Central and Eastern Europe, którą uzupełniają wybrane serie, w tym m.in. „Sztuka Kresów Wschodnich” oraz „Studia i Materiały Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie”. Sukcesywnie udostępniamy prace wybitnych historyków sztuki, m.in. takich jak:

Czasopisma

street

„Rocznik Historii Sztuki”, 37 (2002)

Ostatnie publikacje

    ART-Dok: No conditions. Results ordered -Date Deposited.

  • Tycjan Molè, Vojeslav (1958) Tycjan.
  • Klassizismus in Polen Lorentz, Stanisław ; Rottermund, Andrzej (1987) Klassizismus in Polen.
  • L’église Notre-Dame de Bonsecours à Nancy Ostrowski, Jan K. (1975) L’église Notre-Dame de Bonsecours à Nancy. In: Le Pays Lorrain, 56 (1975), pp. 26-37
  • Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał, Hrsgg. (2013) Święty Karol Boromeusz a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach.
  • Gobeliny polskie Pagaczewski, Julian (1929) Gobeliny polskie.
  • O złej sztuce Poprzęcka, Maria (1998) O złej sztuce.
  • Polish art collections in Brühl’s time. The case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski Betlej, Andrzej (2017) Polish art collections in Brühl’s time. The case of the collection of Joseph Alexander Jabłonowski. In: Koch, Ute Christina ; Ruggero, Cristina (Hrsgg.): Heinrich Graf von Brühl (1700-1763). Ein sächsischer Mäzen in Europa. Akten der internationalen Tagung zum 250. Todesjahr. Dresden 2017, pp. 449-461
  • Zbigniew Makowski – Artifex Viator Baranowa, Anna (2008) Zbigniew Makowski – Artifex Viator. In: Zbigniew Makowski. Obrazy i rysunki. Kraków 2008, pp. 8-11

Pytania i odpowiedzi

W jakich serwisach indeksowane są publikacje?

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu zapewnia indeksowanie m.in. w następujących serwisach:

Czy mogę ponownie opublikować materiały udostępnione w repozytorium?

Autor zachowuje wszelkie prawa do dysponowania swoimi utworami. Naukowcy, którzy publikują w ART-Dok, udzielają Bibliotece Uniwersyteckiej w Heidelbergu jednorazowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie publikowanych materiałów, co pozwala im w późniejszym czasie ponownie je wykorzystywać w dowolnym celu.

Jak cytować publikacje z repozytorium?

Materiały dostępne on-line można cytować tak samo jak publikacje drukowane. Każdy dokument w repozytorium otrzymuje Jednolitą Nazwę Zasobów (Uniform Resource Name, URN), która gwarantuje niepowtarzalną i trwałą identyfikację dokumentów elektronicznych, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Po linku powinno się podać datę dostępu.

Czy mogę modyfikować lub usunąć swoje publikacje? Jak długo będą dostępne on-line?

Staramy się nie modyfikować ani nie usuwać materiałów, aby – podobnie jak to się dzieje w przypadku publikacji drukowanych – zapewnić ich jak największą autentyczność i stabilność. Raz opublikowana praca może zostać usunięta na wyraźne życzenie autora. Jeśli chciałby on dokonać zmian, kolejna wersja zostanie zamieszczona jako oddzielny utwór, podobnie jak to ma miejsce w przypadku nowej edycji przy konwencjonalnym wydaniu drukiem. Będziemy dokładać wszelkich starań, by materiały mogły być przechowywane trwale; obecnie dajemy ograniczoną, 5-letnią gwarancję.

Jak się odbywa indeksowanie słów kluczowych?

Wszystkie publikacje są indeksowane z wykorzystaniem poddanych rygorom terminologicznym słowników słów kluczowych (Schlagwortnormdatei SWD) oraz Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (KDD). Indeksowanie według haseł przedmiotowych przeprowadzają pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu. Autorzy mogą zaproponować hasła przedmiotowe – dowolne lub oparte na zasobie słownika SWD. Ponadto materiały indeksuje się według: przedmiotu, kraju, rodzaju dokumentu oraz instytucji.

Jakie formaty plików są archiwizowane w repozytorium?

Preferowanym formatem jest PDF (Portable Document Format) z funkcją OCR (Optical Character Recognition), która pozwala na wyszukiwanie w zawartości publikacji dowolnych znaków. Z uwagi na dużą liczbę publikacji tekst wytwarzany przez programy do OCR nie jest poprawiany.

Jakiej technologii używa ART-Dok?

Repozytorium działa na wolnym oprogramowaniu EPrints – jednej z najczęściej stosowanych platform do tworzenia instytucjonalnych repozytoriów na świecie. Serwer zapewnia i utrzymuje Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu. Codziennym tworzeniem kopii zapasowej
materiałów udostępnianych on-line oraz bazy zajmuje się centralny system kopii zapasowych Uniwersytetu w Heidelbergu, zarządzany przez Uniwersyteckie Centrum Komputerowe.

Czy dostępny jest druk na życzenie?

O ile autor wyraził zgodę, w ramach usługi druk na życzenie (print on demand), może zostać przygotowany wydruk materiałów, który obsługuje Epubli. Wszystkie koszty ponosi zamawiający. Informacja o tym, czy dany dokument może zostać wydrukowany na życzenie, widnieje pod jego opisem bibliograficznym.

Partnerzy i mecenasi

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Narodowy Instytut Audiowizualny
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Sztuce
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytet Gdański Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytutu Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytet Warszawski

Patronat medialny

Nowa Europa Wschodnia
Spotkania z Zabytkami

Użyteczne linki i lektury

street

Peter Suber, Otwarty dostęp, tłum.zbior., Warszawa 2014 (Biblioteka CEON)